Навигација

Центар ЦПА&Г

Центар целулозне, папирне, амбалажне и графичке индустрије (Центар ЦПА&Г) је основан као научно-стручна целина у оквиру Технолошко-металуршког факултета Универзитета у Београду, која окупља заинтересоване компаније и стручњаке из поменутих индустријских грана.

Чланице Центра ЦПА&Г су све фабрике папира и картона из Србије, Македоније, Црне Горе и Босне и Херцеговине, као и поједине фирме из Словеније, Хрватске, Аустрије, Немачке, Финске, Словачке, Чешке, САД, које производе пратећу опрему, сировине, или раде у области технологије израде папира и картона, области енергетике, аутоматског управљања, штедњи енергије и заштити животне средине.

Центар ЦПА&Г у сарадњи са привредом и Привредним коморама Србије и Београда и надлежним министарствима Владе Републике Србије, ради пројекте, елаборате, студије изводљивости у овој области и области штедње енергије и труди се да буде спона измедју привреде и државних институција, као и да координише напоре привреде за стварање повољнијег привредног окружења.

Центар ЦПАГ организује стручне скупове и семинаре ради подизања нивоа знања запослених у овим индустријама. Осим ових повремених скупова, сваке године се, већ традиционално на Златибору, одржава Међународни симпозијум из области целулозе, папира, амбалаже и графике, у организацији Центра ЦПА&Г и Катедре за графичко инжењерство Технолошко-металурског факултета Универзитета у Београду.