Навигација

Технолошки развој

Издвојени пројекти технолошког развоја финансираних од стране Мнистарства науке, просвете и технолошког развоија Републике Србије, којима руководе наставници и истраживачи ТМФ у периоду од 2011. до 2014:

 • 172004 – Феномени и процеси синтезе нових стакластих и наноструктурних стакло-керамичких материјала
 • 172005 – Утицај нано и микроструктурних конституената на синтезу и карактеристике савремених композитних материјала са металном основом
 • 172007 – Развој и примена метода и материјала за мониторинг нових загађујућих и токсичних органских материјала и тешких метала
 • 172013 – Проучавање синтезе, структуре и активности органских једињења природног и синтетског порекла
 • 172022 – Развој ефикаснијих хемијско-инжењерских процеса заснован на истраживањима феномена преноса и принципима интензификације процеса
 • 172029 – Функционализација, карактеризација и примена целулозе и деривата целулозе
 • 172046 – Електрохемијска синтеза и карактеризација наноструктуираних функционалних материјала за примену у новом технологијама
 • 172054 – Развој, карактеризација и примена наноструктуираних композитних катализатора и интерактивних носача у горивним спреговима и електролизи воде
 • 172062 – Синтеза и карактеризација нових функционалних полимера и полимерних нанокомпонената
 • 172063 – Нови индустријски и еколошки аспекти примене хемијске термодинамике на унапређење хемијских процеса са вишефазним и вишекомпонентним системима
 • 174004 – Микромеханички критеријуми оштећења и лома