Навигација

Конкурси

Информацију о расписивању конкурса од 04.11.2015, за избор ванредног или редовног професора за ужу научну област хемијско инжењерство, доцента или ванредног професора за ужу научну област електротехника, доцента или ванредног професора за ужу научну област хемија макромолкеула, доцента за ужу научну област органска хемија и доцента за ужу научну област хемијско инжењерство, можете погледати и преузети овде.

Информацију о расписивању конкурса од 11.11.2015, за избор ванредног или редовног професора и доцента или ванредног професора за ужу научну област хемијско инжењерство, можете погледати и преузети овде.

Исправку огласа од 04.11.2015, објављену 18.11.2015. можете погледати и преузети овде.

Информацију о расписивању конкурса од 25.11.2015, за избор за ужу научну област неорганска хемија и доцента за ужу научну област биохеммијско инжењерство и биотехнологија, можете погледати и преузети овде.

Информацију о расписивању конкурса од 07.12.2015, у вези са пројектом "Правилно управљање и финално одлагање ПЦБ-а", за избор Руководиоца пројекта, Помоћника руководиоца пројекта и Националног техничког специјалисту можете погледати и преузети овде.