Навигација

Јавне набавке

Отворени поступци јавних набавки

Број Датум покретања Позив за учествовање у поступку Конкурсна документација
01/2016 03.03.2016 Електрична енергија, за потребе Технолошко-металуршког факултета Универзитета у Београду. 01/2016
01/2015 16.03.2015. Електрична енергија, за потребе Технолошко-металуршког факултета Универзитета у Београду.

01/2015 

 

Јавне набавке мале вредности

Број Датум покретања Позив за учествовање у поступку Конкурсна документација
03/2016 10.05.2016. Услуга периодичног сервисирања противпожарне опреме на Технолошко-металуршком факултету Универзитета у Београду 03/2016
02/2016 12.04.2016. Лабораторијски уређаји за реализацију пројеката науке и за потребе одржавања наставе на Технолошко-металуршком факултету Универзитета у Београду. 02/2016
01/2016 07.03.2016. Извођење радова у лабораторији бр.69/Б на Катедри за БиБ 01/2016
07/2015 10.09.2015. Лабораторијски материјал и портабл колориметар  
05/2015 14.07.2015. Потрошни материјал 1/2015
04/2015 23.06.2015. Партија 1: Двозрачни УВ-ВИС спектрофотометар
Партија 2: Уређај за сушење сублимацијом
2/2015
03/2015 10.06.015. Услуга сертификације (други циклус)

3/2015
Питања и одговори

02/2015 15.06.2015. Извођење радова у лабораторији за општу хемију на Катедри за општу и неорганску хемију 5/2015
01/2015 10.06.2015. Хигијенски материјал и прибор 7/2015