Navigacija

Konkursi

Informaciju o raspisivanju konkursa od 04.11.2015, za izbor vanrednog ili redovnog profesora za užu naučnu oblast hemijsko inženjerstvo, docenta ili vanrednog profesora za užu naučnu oblast elektrotehnika, docenta ili vanrednog profesora za užu naučnu oblast hemija makromolkeula, docenta za užu naučnu oblast organska hemija i docenta za užu naučnu oblast hemijsko inženjerstvo, možete pogledati i preuzeti ovde.

Informaciju o raspisivanju konkursa od 11.11.2015, za izbor vanrednog ili redovnog profesora i docenta ili vanrednog profesora za užu naučnu oblast hemijsko inženjerstvo, možete pogledati i preuzeti ovde.

Ispravku oglasa od 04.11.2015, objavljenu 18.11.2015. možete pogledati i preuzeti ovde.

Informaciju o raspisivanju konkursa od 25.11.2015, za izbor za užu naučnu oblast neorganska hemija i docenta za užu naučnu oblast biohemmijsko inženjerstvo i biotehnologija, možete pogledati i preuzeti ovde.

Informaciju o raspisivanju konkursa od 07.12.2015, u vezi sa projektom "Pravilno upravljanje i finalno odlaganje PCB-a", za izbor Rukovodioca projekta, Pomoćnika rukovodioca projekta i Nacionalnog tehničkog specijalistu možete pogledati i preuzeti ovde.